Zimmet Suçunda Ceza Avukatı İzmir

Zimmet Suçunda Ceza Avukatı İzmir

İzmir’da işlenen zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi sebebiyle kendisine teslim edilen veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu malı kendisi veya başkasının zimmetine geçirilmesiyle oluşur. Zimmet suçu, esasen görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklidir.

İzmir Ağır ceza avukatı, zimmet suçu yargılamasında mutlaka kamu görevlisinin yaptığı işin teknik boyutu konusunda ayrıntılı bilgi almalıdır. Çünkü, kamu görevlisinin yaptığı işin teknik açıdan görev sayılıp sayılmayacağı zimmet suçu yargılamasında oldukça önemlidir. Zimmet suçunun oluşup oluşmadığı konusunda detaylı bir hesap raporu alınması gereken bir husus tespit edilirse, konunun uzman bilirkişilerden savunmayı güçlendirecek özel bilirkişi raporu alınarak mahkemeye sunulmalıdır.

İzmir zimmet suçu, suçun temel şekli itibariyle ceza miktarı 5 yıl ile 12 yıl arasında olan ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren suçlardandır. Nitelikli zimmet suçu, 7.5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçtur. Bu nedenle ağır ceza avukatı, zimmet suçu davasında tüm delilleri müvekkiliyle değerlendirerek, görev ilişkisini ve suçun oluşup oluşmadığını tartışmalıdır.

İzmir’da zimmet suçu, etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecek suçlardandır. Zimmet suçu nedeniyle etkin pişmanlık uygulanıp uygulanmayacağı, hangi aşamada ne kadar indirim yapılabileceği avukat tarafından müvekkile bilgi olarak sunulmalıdır.

İzmir zimmet suçu konusunda avukat arayanlar bizi arayabilirler.