Tazminat Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir daport Avukatı

İzmir Tazminat Avukatı ve İzmir Tazminat Avukatları arayanlar Öz Hukuk Bürosun’dan İzmir Tazminat Avukatı için iletişim sayfamızdan randevu alabilirler.

Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat hukuku avukatı haksız fiil ya da eylem nedeniyle uğranılan zararların tazmini noktasında hukuk yardımı yapar. Maddi ve manevi tazminat gerektiren davaların takibi ve tazminatın tahsili noktasında tazminat hukuku avukatı desteği alarak yaşanan mağduriyetin telafisine yönelik geçecek süreyi kısaltabilirsiniz. Avukat, sadece tazminat talep eden değil tazminat davası açılan kişinin tarafının da temsilini üstlenebilir. Tazminat hesaplamasının doğru yapıldığını veya yaşanan mağduriyette suçlanan tarafın bir suçunun olmadığının ispatı noktasında deneyimli bir avukattan destek alabilirsiniz.

Maddi Tazminat Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Maddi tazminat gerektiren haller hukuksuz eylemin neden olduğu ve mağdur tarafın malvarlığında eksilme yaşandığı durumları kapsar. Oluşan zararın kapatılmasına yönelik ödenen bedel ise maddi tazminatı tanımlar. Hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında eksilme, hedeflenen artışta sapma ve yoksun kalınan kar gibi durumlarda maddi tazminat istenebilir.

Manevi Tazminat Hangi Şartlarda Talep Edilebilir?

Manevi tazminat gerektiren durumlar yapılan hukuksuz eylem nedeniyle mağdur tarafın psikolojik olarak etkilendiği halleri kapsar. Kendisine karşı yapılan hukuka aykırı bir eylem nedeniyle acı, keder veya gururun kırılması gibi olumsuzlukların yaşanması gereklidir. Tazminat hesaplamasında hakim takdiri belirleyicidir. Ekonomik durum, yaş, olayın etkileri gibi değişkenler göz önüne alınarak tazminat hesaplaması yapılır.

Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Tazminat hesaplaması maddi ve manevi tazminat için farklı şekillerde yapılır. Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarda maddi ve manevi tazminat talebi için birlikte dava açılabileceği gibi ayrı ayrı dava açma yolu da seçilebilir. Verilen tazminat kararı sonrası yapılacak hesaplamada, maddi ve manevi tazminat için hesaplama aşaması şu şekilde yapılır:

Maddi Tazminat Hesaplaması: Hukuksuz eylem nedeniyle uğranılan maddi zararın, somut olarak ispatlanabildiği tutarı baz alınır.
Manevi Tazminat Hesaplaması: Kişinin gelir durumu, sosyal statüsü, mağduriyetin derecesi, yaş ve hakim takdiri gibi değerlendirmeler dikkate alınarak yapılır.

Tazminat Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Tazminat hukuku avukatının baktığı davalar maddi ve manevi zarara uğranılan hukuksuz eylemleri içeren ve karşılığında tazminat talep edilebilecek tüm davalara yönelik hukuk desteği vermektedir. Her iki tarafa da hukuk yardımı yapan tazminat hukuku avukatı, maddi ve manevi tazminat talep edilen şu davalara yönelik hizmet verir:

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepleri davalar
Malpraktis nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası
İş kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
Hakaret ve iftira gibi fiiller nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davası
Boşanmada kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davaları ölüm veya yaralanma gibi uğranan bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait taşınmaz ve taşınır mallara verilmiş zararlar nedeniyle açılır. En az bir motorlu aracın karışmış olması gereken kazada, davaya hukuki dayanak olarak trafik kazasının haksız bir fiil sorumluluğu doğurması gösterilir.

Haksız İşgalden Kaynaklanan Ecri Misil Talepli Davalar

Ecri misil talepli davalar sahip olunan mala yönelik haksız işgal neticesinde açılır. İşgalin son bulmasına yönelik açılan davada, işgal nedeniyle yaşanan maddi zararın telafisi için tazminat talebinde bulunulabilir.

Malpraktis Nedenli Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Malpraktis nedeniyle açılacak tazminat davaları yanlış tedaviyi uygulayan hekime ve hekimi çalıştıran sağlık kuruluşuna karşı açılır. Uygulanan yanlış tedavi sonrası uğranan bedensel zarar neticesi ardından tazminat talep edebilirsiniz. İş göremezlik veya bedensel bütünlüğün zarar görmesi nedeni ile davada maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

İş Kazaları Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

İş kazaları nedeniyle tazminat davası açmak için işçinin, iş kazası nedeniyle yaralanmış veya ölmüş olması gereklidir. İş kazası geçiren işçinin kendisi ve yakınları tazminat ödenmesi için dava açabilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazası sayılan ve gerçekleştiğinde tazminat talep edilebilecek durumlar belirlenmiştir. Bu durumların gerçekleşmesi halinde bir avukat yardımı ile maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Sözleşmeden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Sözleşmeden kaynaklı tazminat davaları ihlal veya cayma nedeniyle açılabilir. Bahsedilen iki hukuksal eylem nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan taraf, sözleşmede yer alan sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle karşı tarafa uğranan zararların karşılanması için dava açabilir.

Hakaret ve İftira Gibi Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Hakaret veya iftira gibi eylemler nedeniyle açılan tazminat davaları uğranan zararın somut olarak ispatını gerektirir. Dava konusunda iddia edilen eylemin, hukuk niteliğinde suç olarak kabul edilmesi gereklidir.

Boşanmada Kusurlu Eşe Karşı Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Boşanmada kusurlu eşe tazminat davası açmak için devam eden boşanma davası süreci ya da boşanmanın kesinleştiği tarihi takip eden 1 yıllık süre içinde hareket etmeniz gereklidir. Boşanmada maddi tazminat talep edilebilmesi için mevcut veya beklenen menfaatlerin boşanma yüzünden zedelenmiş olması ve karşı tarafın kusurlu olması şartları aranmaktadır. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için gerekli şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Boşanmaya sebep olan durumlar nedeniyle kişilik haklarının zedelenmesi
Dava açılan tarafın ilgili olaylar nedeniyle suçlu olması

Tazminat Hukuku Avukatı Arıyorum

Tazminat hukuku avukatı arayanlar yaşadıkları mağduriyetin telafisi için Avukat Melda Merve Öz ve avukat ekibi ile çalışabilirler. Maddi ve manevi tazminat nedeniyle açılacak davalarda haklılığın ispatı, işlenen fiilin suç olduğunun kanıtlanması ve tazminat hesaplaması işlemlerinin zararların tahsili için yeterli seviyede olduğunun kesinleştirilmesi gereklidir. Öz Hukuk Bürosu hukuksuz eylem veya diğer olumsuzluklar nedeniyle uğradığınız zararın tahsil edilmesi için gerekli tüm hukuksal süreci başarı ile yönetir. Yaşadığınız mağduriyetin hukuk zemininde telafisi için Öz Hukuk Bürosu aracılığı ile tazminat hukuku avukatı tutarak, tüm sürecin hızlı ve usulüne uygun yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

Ana SayfaKurumsalAğır Ceza AvukatıBoşanma AvukatıCeza AvukatıGayrimenkul Avukatıİcra ve İflas Avukatıİş AvukatıMiras AvukatıTazminat AvukatıYabancılar Avukatıİzmir AvukatBlogİletişim