Ağır Ceza Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir daport Avukatı

İzmir Ağır Ceza Avukatı ve İzmir Ağır Ceza Avukatları arayanlar Öz Hukuk Bürosun’dan iletişim sayfamızdan randevu alabilirler.

Ceza Avukatı Kime Nedir?

Ceza avukatı, gerek kişi özgürlüğü bakımından gerekse mağdur haklarını koruma bakımından toplumun en temel sorunlarıyla uğraşır ve soruşturma veya kovuşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan veya suçun mağduru olan kimselere hukuki destek sağlar. Türkiye’de avukatların ceza hukuku alanında uzmanlaşma zorunluluğu yoktur. Ancak toplumda ceza hukuku alanında çalışan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denmektedir.

Ceza avukatı olarak bahsedilen avukatlar, ceza hukuku alanında kendilerini geliştiren avukatlardır. En iyi ceza avukatı kimdir sorusuna verebilecek cevap ise, kendisini ceza alanında geliştirmiş ve size bu konuda karşılıklı güven verebilen avukat olacaktır. Bu kapsamda, Öz Hukuk Bürosu ceza avukatı Ezgi Merve SAPMAZ, ceza yargılaması aşamasındaki müvekkillerine adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı sonucu almak üzere hukuki destek sağlamaktadır.

Ceza Soruşturmasında Avukatın Önemi Nedir?

Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Ceza soruşturmasında avukatın önemi, kişinin etkili savunmasının yapılmasında önem taşıyacaktır. Bir kişinin kendi ceza davasını etkili bir şekilde yürütmesi ve kendisini yeterli ölçü de savunabilmesi çok güçtür. Sanık veya şüpheliler en etkili savunma için bir avukat yardımından faydalanmalıdırlar. Hakkınızda bir ceza davası açıldıysa söz konusu şey sizin özgürlüğünüzdür.

İnsanlar artık her şeyi internet üzerinden bulmaya ve yapmaya çalışsa da riske attığınız şey özgürlüğünüz olacaktır. Ancak bir ceza avukatı size en etkili savunmayı yapabilecektir. Örneğin, ceza davalarında etkin pişmanlık veya zararın giderilmesi hükümlerinin uygulanması sonucunda olası mahkumiyet süreniz azalabilir veya kalkabilir. Ancak kişiler haklarını tam olarak bilmediğinden etkin bir savunma gerçekleştirememekte ve bazen haksız cezalar alabilmektedir.

Ceza hukuku hakkında her şey internette veya kitaplarda yazmamaktadır. Avukatlar güncel bilgileri, güncel Yargıtay kararlarını ve değişen hukuki mevzuatları takip etmekte ve buna çok zaman harcamaktadır. Ancak profesyonel bir ceza avukatından hukuki destek almamanız, haklarınızı bilmemenize ve sonucunda özgürlüğünüzü riske atmanıza neden olabilecektir.

Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Ceza davalarında avukatla temsil edilmek sadece suçun işlenmiş olması halinde cezası 5 yıldan fazla olacak sanıklar ve 18 yaşından küçük kimseler için zorunlu olarak öngörülmüştür. Bu durumda devlet tarafından sistemden kişilere zorunlu müdafi atanır. Bu istisnalar dışında Türk hukukunda avukat ile temsil zorunlu değildir. Ancak hukuk sisteminin karmaşıklığı ve bu sistemde uzmanlaşmış kimselerden hukuki yardım almak hakların korunmasını isteyen kimselerin daha yararına olmaktadır. Ceza avukatı da kişinin hürriyetinin kısıtlanma ihtimalinin olması ya da suç teşkil eden fiilin mağduru kişinin haklarının en üst seviyede korunması için bu konuda uzmanlaşmış kimselerdir. Hukuk sistemimizde kabul edilmiş olan savunma hakkının kutsallığı ilkesinin önemi her hukuk alanında kendini belli etse de en çok ceza davalarında karşımıza çıkmaktadır.

İzmir Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Bu konuyu okuduğunuza göre muhtemelen İzmir ceza avukatı arıyorsunuzdur. Eğer düşündüğümüz gibi Ceza avukatı arıyorum İzmir’de diyorsanız, dikkat etmenizi önereceğimiz bazı hususlar vardır. İlk yapmanız gereken, etrafınızda varsa sizinle aynı sorunu yaşamış kişiler ile görüşerek onların deneyimlerinden yararlanmak olabilir. Elbette bu durum sizin için yeterli olmayabilir. Peki, karar verirken nelere dikkat edilmelidir;

Hukuki destek almak istediğiniz avukatın alanında yeterli bilgi sahibi olduğundan emin olmalısınız. Bu hususta avukatın varsa web sitesi ve yazılarından yararlanabilirsiniz.

Günümüzde her şey hakkında Google’dan bilgi almak mümkündür. Çalışmaya düşündüğünüz avukatın ismini Google’da aratarak, daha önceki müvekkillerinin yorumlarını okuyabilirsiniz. Öz Hukuk Bürosu hakkında yazılan yorumları görmek için tıklayabilirsiniz.

Ceza avukatı sizi ceza yargılaması aşamaları hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirmelidir. Size “yüzde yüz kazanırız” “adamı ipten alırız” gibi söylemlerde bulunanlara güvenmeyiniz. Bu kişiler umut tacirliği yapmaktadır. Elbette avukat bir öngörüde bulunabilir ancak kesin bilgi veremeyecektir. Duymak istediğiniz şeyleri daha detay almadan söyleyen kişilerden uzak durmanızı öneririz.
Öte yandan, internet üzerinden yapılan sorgulamalarda avukatların kendilerini Türkiye’nin en iyi ceza avukatı, ünlülerin ceza avukatı, mafya avukatı gibi tanımladıkları görülmektedir. Bunlar tamamen aldatma içeren tanımlamalardır. Bu söylemlere kanmamanızı öneririz.

En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

En iyi ceza avukatı, size güven veren ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışabileceğiniz, dosyanıza sahip çıkan avukat olacaktır. Suç şüphesi altında bulunan kişi kendisini savunması için en iyi ceza avukatı bulma arayışı içine girmektedir. Herkes hakkını savunmak ve mağdur olmamak için en iyi avukatı aramaktadır. Bunu bilen bazı avukatlar bu durumu manipüle ederek kendisi için internette veya sosyal medyada en iyi ceza avukatı gibi tanımlar kullanmakta veya reklam vermektedir. Gerçekten iyi bir avukatın bu tarz paylaşımlara ihtiyaç duymayacağı açıktır. Ve ayrıca avukatların reklam vermesi de Avukatlık Kanunu uyarınca yasaktır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatlarının baktığı davalar, Türk Ceza Kanununda ve özel kanunlarda suç olarak düzenlenen fiillerin işlenmesi sonucu açılan davalardır. Ceza davalarında, mağdur – müşteki – suçtan zarar gören – katılan vekili ve sanığın hukuki yararını koruyan müdafi vardır. Ceza davalarında hukuk davalarından farklı olarak iddia makamında Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır. Hukuk davalarında ise istisnalar dışında Cumhuriyet Savcısı görev yapmamaktadır.

Ceza mahkemeleri; asliye ceza mahkemesi, sulh ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri olarak ayrılmaktadır. Davanın hangi mahkemede görüleceği suçun niteliği, işleniş biçimi ve suçu işleyen kişinin yaşı ya da kaynağı olduğu kanuna göre belirlenmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak suçlar ise şu şekildedir:

Kasten öldürme suçu,
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
Nitelikli dolandırıcılık
Hileli iflas suçları
Yağma
İrtikap
Resmi belgede sahtecilik
Devletin birliğini ve ülke bütününü bozmak
Düşmanla işbirliği yapmak
Devlete karşı savaşa tahrik
Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
Yabancı devlet aleyhine asker toplamak
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
Düşman devlete maddi ve mali yardım
Anayasayı ihlal
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
Yasama organına karşı suç
Hükümete karşı suç
hükümetine karşı silahlı isyan
Silahlı örgüt
Silah sağlama
Suç için anlaşma
Askeri komutanlıkların gaspı
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Savaş zamanında emirlere uymama
Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
Savaşta yalan haber yayma
Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Siyasal veya askeri casusluk
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Uluslararası casusluk
Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Yasaklanan bilgileri temin
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları
Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlardır.

Ceza Mahkemeleri

Asliye Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar Nelerdir?

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar, ceza hukuku alanındaki diğer kanunlarda özel olarak yetkilendirilmiş bir mahkeme olmayan tüm davalardır. Asliye Ceza Mahkemesi genel görevli mahkemedir. Kanunlarda tanımlanmış suç hakkında davaya bakacak mahkeme belirtilmediyse görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Asliye Ceza Mahkemeleri 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere bakmakla görevlidir. Bu suçlardan bazıları şunlardır:

Kasten adam yaralama suçu,
Taksirle adam yaralama suçu,
Cinsel taciz suçu,
Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1),
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
Tehdit suçu,
Şantaj suçu,
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
Hırsızlık suçu
Mala zarar verme suçu,
Güveni kötüye kullanma suçu,
Hakaret suçu
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
Gürültüye neden olma suçu,
Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
Parada sahtecilik suçu
Mühür bozma suçu,
Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
Özel belgede sahtecilik suçu,
Suç üstlenme suçu,
Suç uydurma suçu,
Suçluyu kayırma suçu,
Yalan tanıklık suçu,
Yalan yere yemin suçu,
Cumhurbaşkanına hakaret suçu vb.
Sulh Ceza Hakimliği Tarafından Verilen Kararlar Nelerdir?
Sulh Ceza Hakimliği soruşturma evresinde hakim tarafından alınacak tüm kararları almaya yetkilidir. Sulh Ceza Hakimliğinin verebileceği kararlar ise şu şekildedir:

Gözlem altına alma kararı

Soruşturma aşamasında iç beden muayenesi ve vücuttan doku alma kararı
Soruşturma aşamasında moleküler inceleme kararı
Soruşturma aşamasında el koyma kararı
Soruşturma aşamasında yakalama kararına itiraz
Soruşturma aşamasında gözaltına alma kararına
Soruşturma aşamasında tutuklama kararı ve tutuklamaya itirazın incelenmesi
Soruşturma aşamasında adli arama kararı
Adli kontrol kararı
Soruşturma dosyası ile ilgili yayın yasağı kararı
Diğer kanunlarda Sulh Ceza Hakiminin görevlendirildiği konularda da yine karar almak zorundadır.

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Avukatların, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesinin altında ücret almaları yasaktır ve avukatın alacağı ücretin üst limiti bulunmamaktadır. Ceza davalarında İzmir İli için 2022 yılına ilişkin tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

Ana SayfaKurumsalAğır Ceza AvukatıBoşanma AvukatıCeza AvukatıGayrimenkul Avukatıİcra ve İflas Avukatıİş AvukatıMiras AvukatıTazminat AvukatıYabancılar Avukatıİzmir AvukatBlogİletişim