Türk Ceza Kanunu Kapsamında Suçlar

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA SUÇLAR (5237) SN SUÇUN ADI TCK-NO CEZAYI MÜEYYİDESİ DAVACISI HAYATA KARŞI SUÇLAR 1 İNSAN TİCARETİ ( Zorla çalıştırmak gibi) MD-80 8 Yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk. 2 KASTEN ÖLDÜRME MD-81 Müebbet Hapis Kamu Huk. 3 KASTEN ÖLDÜRMENİN(Nitelikli Halleri) MD-82 Ağırlaşmış Müebbet Hp. Kamu Huk. 4 KASTEN […]

6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu

6207 SAYILI AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU Kanun Numarası: 6207; Kabul Tarihi: 21/12/1953; RG: 29/12/1953-8595; Düstur: Tertip 3, Cilt 35, Sayfa 222. AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU Madde 1. (Değişik: 19/3/1969-1136/193 m.) Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu kararıyla (Avukatlar Yardımlaşma Sandığı) kurulabilir. Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır. Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtaç oldukları Baro […]

CMK – Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu

Ceza yargılaması alanında bir avukatın hukuki yardımından faydalanma olanağından yoksun bulunanlara avukat görevlendirilmesi 18.11.1992 tarihinde kabul edilerek, 01.12.1992’ de Resmi Gazetede yayımlanan 3842 sayılı yasa ile Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikle münhasıran Barolara verilen görevlendirme yetki ve yükümlülüğü ile yürütülmüştür. CMUK’ tan sonra 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 […]