İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri 2022

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir daport Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma avukatı, müvekkilinden talep edeceği ücreti harcayacağı emek ve zamanına göre belirlemektedir. Her davada olduğu gibi boşanma avukatı da dava sürecini yürütürken dilekçeler yazacak, delil toplayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışacak ve görüşecek, bilirkişi incelemesi ve başkaca diğer araştırmalar yapacaktır. Bu hususlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Silivri boşanma avukatı ile başka bir il veya ilçedeki avukatın isteyeceği ücreti farklılık gösterebilmektedir.

İzmir boşanma avukatı için İzmir Barosu’nun belirlediği tavsiye niteliğindeki ücretler;

Anlaşmalı boşanma davası ücreti ……. TL
Çekişmeli boşanma davası ücreti ……. TL olarak belirlenmiştir.
Bunun yanında boşanma avukatının ilgi alanına giren diğer işler için İzmir Barosu tarafından tavsiye edilen ve Avukat Öz Hukuk Bürosu Hukuk Bürosu tarafından uygulanan diğer ücretler de şu şekildedir:

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri 2022

Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar ……… TL.
Nişan bozulmasından doğan davalar 12.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u.
Anlaşmalı boşanma davaları ……. TL.
Çekişmeli boşanma davaları …….. TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.
Nesebin reddi, tahsisi ve babalık davaları 16.500,00 TL.
Nafaka davası ……… TL.
Evlat edinme davası ……… TL.
Ailenin korunmasına dair 6284 sayılı kanundan doğan davalar ………… TL.
Tenfiz davası ……… TL.

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri

İzmir barosunun boşanma avukatı için hazırladığı tarifeye bakılacak olursa boşanma avukatı ücreti 2 farklı şekilde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası için ücret ………..  TL belirlenirken, çekişmeli boşanma davası için …….  TL avukatlık ücreti belirlenmiştir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları arasında bir ücret farklılığı olmasının nedeni ise çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatlarınca daha fazla emek ve mesai harcanmasıdır.

Tarafların aile mahkemesine açacakları çekişmeli boşanma davalarıyla birlikte maddi tazminat ve manevi tazminat talebinde bulunmaları da mümkündür. Evlilik birliğinin devamı sırasında karşı tarafın yaptıkları nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğrayan taraf mahkemeden bu zararının giderilmesini talep edebilir.

Boşanma davasının boşanma avukatı tarafından takip edilmesi durumunda da avukatın talep edilen ve mahkemece belirlenecek olan tazminat miktarından % olarak pay alma hakkı söz konusudur. Duruma Silivri boşanma avukatı açısından bakacak olursak, çekişmeli boşanma davası için ……………. TL avukatlık ücreti talep eden avukat ayrıca tazminat miktarı üzerinden %15 oranda bir ücret de talep edebilir. Dolayısıyla belirlenecek avukatlık ücreti …………… TL avukatlık ücreti + tazminat tutarının %15’i oranında ücrete hak kazanır.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti Neye Göre Belirlenir?

Boşanma avukatının isteyeceği ücretin belirlenmesinde avukatın harcadığı emek ve mesainin etkili olduğunu belirtmiş idik. Boşanma davaları çoğu zaman günlerce hatta haftalarca uzun çalışmalar gerektiren dosyalardır. Boşanma avukatları boşanma dosyasına dilekçeler sunmak, duruşmaları takip etmek, delil toplamak, aleyhe bir karar oluşur ise istinaf ve temyiz kanun yollarını tüketmekle yükümlüdürler. Bu gibi durumlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Boşanma Davalarında Harç Ücreti Ne Kadardır?

Davanın açılması sırasında mahkeme tarafından alınan masraf harçlandırma olarak anılmaktadır. Dava dilekçesiyle birlikte harç ve masrafların mahkeme veznesine yatırılmasıyla boşanma davası açılmış olur. Bu harç devlet tarafından tahsil edilmektedir ve her yıl artarak değişiklik göstermektedir. Dava açma harcının mahkeme veznesine yatırılmaması durumunda dava şartı eksikliğinden davanın reddi kararı verilir. Boşanma davalarında mahkeme veznesine yatırılacak harç ücreti ortalama 750,00 TL civarındadır.

İzmir Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2022

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı ve rahat bir süreçtir. Bu nedenle avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti ve avukatsız anlaşmalı boşanma ücreti merak edilen konular arasındadır.

Boşanma avukatıyla takip edilen anlaşmalı boşanma davası ücreti: ……… TL (değişiklik gösterebilir)
Boşanma avukatıyla takip edilmeyen anlaşmalı boşanma davası ücreti: ………TL’dir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, ödenen bu ……… TL’lik tutar, sadece mahkeme veznesine yatırılan harçları ifade etmektedir.
Anlaşmalı boşanma davaları süreç olarak hızlıdır ve bu sebeple daha uygun ücretlidir. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 ay içerisinde bitmekte ve velayet, nafaka, mal rejiminden kaynaklanan sorunların tek celsede bitmesine imkan sağlamaktadır. İzmir Boşanma Avukatı Öz Hukuk Bürosu, anlaşmalı boşanma sürecine son derece hakim bir avukat olarak, sürecin şeffaf ve taleplere uygun bir şekilde sonuçlandırdığını beyan etmektedir.

Boşanma Davalarında Ücreti Kim Öder?

Boşanma davalarında ücreti kimin ödeyeceği tarafların anlaşmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında genel olarak ücretin taraflarca ortak olarak ödendiği görülmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise davada haksız çıkan taraf yargılama giderlerini ve karşı tarafın avukatlık ücretini ödemekle yükümlü olur. Bu durum aile mahkemesinin gerekçeli kararında açık olarak belirtilir.