İzmir Gayrimenkul Avukatı

İzmir Gayrimenkul Avukatı İzmir sınırlarında gayrimenkul avukatı olarak hizmet veren Öz Hukuk Bürosu, gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar başta olmak üzere taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik […]

İzmir gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul avukatı, emlak ve tapu içerikli hukuki konularda uzman olan, tapu ve kadastro ile gayrimenkul davalarına bakan avukatlar için kullanılan sıfattır.İnşaat sektörünün hızla geliştiği son 10 yılda artan inşaat ve ruhsat sayıları ile birlikte emlak hukuku uyuşmazlıklarında da bir artış söz konusudur. Bitirilemeyen ve yarım kalan inşaatlar, iskan ve ruhsat alınmaması, […]