Zimmet Suçunda Ceza Avukatı İzmir

Zimmet Suçunda Ceza Avukatı İzmir İzmir’da işlenen zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi sebebiyle kendisine teslim edilen veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu malı kendisi veya başkasının zimmetine geçirilmesiyle oluşur. Zimmet suçu, esasen görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklidir. İzmir Ağır ceza avukatı, zimmet suçu yargılamasında mutlaka kamu görevlisinin yaptığı işin teknik […]