İzmir Ticaret Hukuku Avukatı

Anonim Ve Limited Şirketlerde Ortakların Hak Ve Borçları Ortakların Hakları 1.1. Genel Olarak Limited ortaklık ( LtdO )’ların sermayelerine katılmak suretiyle ortak olmuş kişiler ortaklık haklarına sahip olurlar.(1) Ortaklık hakları, ortaklara yasaların ve ortaklık sözleşmesinin tanıdığı yetkilerin tümüdür. Bu hakların çeşitli şekillerde sınıflandırılması ve açıklanması mümkündür. Örneğin, ortakların haklarını; kullanma biçimlerine […]