İzmir Gayrimenkul Avukatı

İzmir Gayrimenkul Avukatı İzmir sınırlarında gayrimenkul avukatı olarak hizmet veren Öz Hukuk Bürosu, gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar başta olmak üzere taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik […]