İzmir aile hukuku avukatı

Aile hukuku avukatı, Aile Hukuku kapsamına giren davalarda hizmet veren kişidir. Aile Hukuku Türk Medeni Kanunu alt dalıdır. Bu kanun evlilik kanunu, hısımlık ve vesayet olarak üç farklı başlık altında toplanmaktadır. Bir ailede ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve genel olarak boşanma sürecindeki tüm süreçte aile hukuku avukatlarımızdan temsil ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. […]