Parada sahtecilik Suçunda Ceza Avukatı İzmir

Parada Sahtecilik Suçunda Ceza Avukatı İzmir

İzmir’da parada sahtecilik suçu, Türkiye’de veya yabancı bir ülkede kendi kanunlarına uygun bir şekilde tedavülde bulunan bir parayı, sahte bir şekilde üretmek (sahte para basma), sahte olduğunu bilerek ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle sokma biçiminde fiillerle işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.197). Uygulamada “kalpazanlık suçu” olarak da adlandırılmaktadır.

İzmir’da işlenen parada sahtecilik suçu, suç kastının tespiti, serbest seçimlik hareketlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması noktasında ağır ceza avukatı tarafından titizlikle değerlendirilmesi gereken bir suç tipidir. Özellikle, sahte paranın aldatıcılık niteliği (iğfal kabiliyeti) olup olmadığı bilimsel raporlarla ortaya konulmalıdır.

İzmir ceza avukatı veya İzmir ağır ceza avukatı, hem sanık hakları açısından hem de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından ceza yargılamasında en önemli konumdadır.