İzmir Boşanma Avukatı En Çok Sorulan Sorular

Boşanma avukatı nasıl bulunur?
Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde boşanma avukatı İstanbul davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır. Boşanma avukatı iletişim adresi sayfanın son kısmında bulunmaktadır.

Aile avukatı nedir?
Boşanma avukatı olarak da bilinen ve bu konuda uzmanlaşan; velayet, nafaka, tazminat, mal rejimi konularında tecrübe sahibi olan avukattır. Diğer bir anlamda da bir ailenin tüm hukuki işlemlerini yürüten vekil anlamına gelir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?
Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosya takibi, duruşmalara katılım gibi müvekkil menfaati öncelikli vekillik hizmeti gerçekleştirir.

Boşanma avukatı nedir?
Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal rejimi tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya talebi konularında uzmanlaşan ve çalışmalarını bu konuda yoğunlaştıran avukattır.

Boşanma avukatı ücreti ne kadar?
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde (AAÜT) Aile mahkemeleri için ayrıca bir ücret belirtilmemiştir. Ancak “Asliye Mahkemelerine takip edilen davalar için” alt sınır 4.080,00-TL’dir. Bu ücret boşanma davaları için de uygulanmaktadır. 2021 yılı boşanma davası ücreti 4.080,00-TL’dir.

Boşanma davaları hangi hukuk dalına girer?
Boşanma avukatı, medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. gibi davalara giren avukatlara halk arasında verilen isimdir.

Boşanma davası için avukat şart mı?
Boşanma davasında avukat tutulması şart mıdır? Herkes kendi hukuki uyuşmazlığını avukat desteği almadan yürütebilir, kendi davasını açabilir. Avukat desteği alma şartı, zorunluluğu bulunmamaktadır.

Boşanmak için ne kadar para lazım 2020?
2020 Boşanma davası açma masrafı ile harç olarak 45 Türk Lirası, tanık veya delil gerekiyorsa ise masraflar ile birlikte 700 TL civarında olmaktadır. Çekişmeli davalar da ise harcın yanında 1000 TL civarında bir masraf çıkabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası masrafları ne kadar?
Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürede bittiği gibi yargılama ücreti de çekişmeli boşanmaya göre daha azdır. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyenler başlangıçta ortalama 300 TL- 500 TL yargılama gideri ödemek zorundadır.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?
Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masraflarının davayı açan taraf yani davacı tarafından ödenmesi gerekmektedir. Davanın kazanılması durumunda yargılama giderlerinin bir kısmı karşı taraftan alınabilmektedir.

Boşanma avukatı nedir?
Boşanma avukatı, aile hukuku kapsamına giren boşanma davaları alanında uzmanlaşmış avukattır. Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında ele alınır, fakat boşanma süreçleri hakkında fazlaca bilgiye sahip olan avukatlar, boşanma avukatı olarak nitelendirilir.

Çekişmeli boşanma davasında hakim ne sorar?
Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında hâkim, aldatma hadisesinin ne zaman gerçekleştiği, aldatma olayının bir defaya mahsus olduğu veya sürekli olduğu, aldatmaya ilişkin kanıt bulunup bulunmadığı, kanıt var ise bunların neler olduğu, karı ve kocanın talep ettiği hususlarda birbirlerine karşı da farklı sorular

Anlaşmalı boşanmada iki avukata gerek var mı?
Anlaşmalı boşanma davasında, genel olarak halk arasında bir avukat tutmaya gerek olmadığı şeklinde inanç vardır. Yürürlükteki kanunlarımıza göre, herkes kendi davasını açıp yürütebilir. Ancak, bunun hak kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır.

Anlaşmalı boşanmada avukat zorunlu mu?
Anlaşmalı boşanma davasında avukat zorunlu değildir. Ancak tarafların süreci yanlış yönetmemeleri, iradelerinin fesada uğramaması, hata yapmamaları ve mağdur olmamaları için avukattan destek alınması tavsiye edilmektedir.

Anlaşmalı boşanmada avukat tutmaya gerek var mı?
Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için avukat tutulması zorunlu değildir. Taraflar birlikte anlaşarak davayı açabilirler ya da taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabulü halinde de dava birlikte açılmış sayılacaktır.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?
Özel nedenlerin olduğu durumlarda tek celsede boşanmak zordur. Nedenlerin ispat edilmesi, tanıkların dinlenmesi, kusurun ortaya konması zaman alabilir. Tek celsede boşanmak için en iyi yol eşlerin her konuda anlaşarak anlaşma protokolü ile anlaşmalı boşanma davası açmasıdır.

Boşanma dilekçesi ücreti ne kadar?
Boşanma davası açmak isteyen kişiler için 2020 yılında belirlenen şartlar 685 TL’dir. 685 TL Barolar Birliği tarafından belirlenen tutardır. Dilekçeye 685 TL vermek istemeyenler aynı zamanda boşanma dilekçelerini kendileri de hazırlayabilmektedir.

Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme ne zaman olur?
Dilekçe aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme tarafından ilk duruşma tarihi belirlenir. Bu süreç mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmesine rağmen genellikle davanın açılış tarihinden ortalama 5 – 6 ay sonra ilk duruşma gerçekleştirilir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?
Herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesine başvurarak dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolü kabul edilerek uygulanır. Mahkemede tarafların bu başvurusu doğrultusunda tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolü kabul ederek boşanma kararını verir.

Adliyede boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma davası, boşanma dava dilekçesi ile açılmalıdır. Boşanma davası, avukat ile açılacak ise boşanma dava dilekçesi ve boşanma vekaletname ile açılabilir. Avukatsız açılacak ise boşanma dava dilekçesi ile kimlik fotokopisi yeterlidir.

Anlaşmalı boşanma harcı nereye yatırılır?
Anlaşmalı boşanma harç ve giderleri Adliye Veznesine yatırılır ve dava dosyası ile birlikte tevzi bürosuna teslim edilir.

Mahkeme dava masraflarını kim öder?
Ceza yargılamalarında davanın başından kesinleşmesine kadar yapılan yargılama giderleri kamu tarafından karşılanmaktadır. Sanık veya sanıkların dava sonunda haklarında beraat kararı verilmesi halinde mahkeme masrafları kamu üzerinde bırakılır.

Mahkeme masraflarını kim öder?
Delil avansını yatırmayan taraf, o delilin ikamesinden vazgeçmiş sayılır. Bu masrafları peşin ödeyen taraf yargılama sonunda haklı çıkarsa yapılan masrafların haksız çıkan taraftan alınarak ödemeyi yapan tarafa ödenmesine karar verilir.

Çekişmeli boşanmada avukat ücretini kim öder?
Çekişmeli boşanma davalarında ise dava ücreti, davayı açan eş yani davacı tarafından ödenecektir. Kişiler avukatla anlaşmış ise, avukatlık ücreti de kendi bütçelerinden karşılanacaktır.

Çekişmeli boşanmada davalı duruşmaya gelmezse ne olur?
Her iki eşin birbirinden davacı olduğu davada, davasında taraflardan biri mahkemeye gelmezse hakim, gelmeyen tarafın davası hakkında düşme yönünde karar verecektir. Çekişmeli boşanma davası erkek eş, kadın eş fark etmeksizin davacının kim olduğu önem taşımamaktadır.

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter?
Zina, hayata kast ya da suç işleme gibi özel nedenlerle açılan davalarda davalının kusurlu olup olmadığı değil özel boşanma sebebinin olduğu ispatlanmalıdır. Çekişmeli boşanma davaları 5 ya da 6 celsede sonuçlanabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürer.

Anlaşmalı boşanmada davalı duruşmaya gelmezse ne olur?
Anlaşmalı Boşanmada İki Taraf Duruşmaya Gelmezse Ne Olur? Her iki eş duruşmaya gelmez ise hakim tarafından dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verilecektir. 3 ay içerisinde yeniden başvurulması halinde duruşma günü verilebilecektir.

Anlaşmalı boşanmada nafaka ödenir mi?
Anlaşmalı boşanma davasında, iştirak nafakası talep etmeyen eş, çocuk adına sonradan nafakanın bağlanması için açabilecektir. … İştirak nafakası, anlaşmalı boşanma ile kabul edilir fakat ilerleyen süreçlerde nafaka miktarı yeterli gelmezse iştirak nafakasının artırılması ve daha fazla olması adına dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanmada tarafların hazır bulunması şart mı?
Anlaşmalı boşanma davasının şartlarından birisi de eşlerin duruşmada hazır bulunmaları zorunluluğudur. … Aksi halde tarafların anlaşmalı boşanmaları gerçekleşmeyecek, dava çekişmeli boşanmaya dönüşecek ve evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığının ilgili mahkemece araştırılması gerekecektir.

Anlaşmalı boşanmada ne yapılır?
Anlaşmalı boşanma davasında eşler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda değillerdir. 1 yıl evli kaldıktan sonra iki eş de boşanmak istediklerini belirttiğinde hâkim, boşanma kararı vermek zorundadır. Böylece aile içinde yaşanan olaylar, dava dilekçelerine geçirilmeden boşanma süreci tamamlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?
Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Taraflar evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu mallar üzerinden ilk olarak bir anlaşmaya varmalıdır. Mal olarak örnek vermek gerekir ise araç, taşınmaz, bankadaki paralar, düğünde takılan altınlardır. Anlaşma sağlanması halinde protokol maddesine geçirmelidirler.

Anlaşmalı boşanmada taraflardan biri vazgeçerse ne olur?
Anlaşmalı Boşanma Davasından (Bir taraf) Vazgeçerse Ne Olur? Anlaşmalı boşanma adından da anlaşıldığı üzere anlaşmanın olması halinde gerçekleşen boşanmadır. Bu nedenle taraflardan birisinin anlaşmadan dönmesi halinde dava açılmış ise çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Anlaşmalı boşanmada nafaka iptal edilir mi?
Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması veya Azaltılması Talebi. Nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası tek taraflı açılır mı?
Anlaşmalı boşanma için tek tarafın başvurması yeterli değildir! … Zira anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için, tarafların, boşanmanın sonuçları konusunda da mutabık olması gerekmektedir. Boşanmanın sonuçlarından kasıt, velayet, tazminat, nafaka, malların paylaşımı gibi konulardır.

Anlaşmalı boşanmadan sonra tazminat davası açılır mi?
Kural olarak boşanma davası ile beraber maddi ve manevi tazminat talep edilebileceği gibi boşanma davası kesinleştikten sonra 1 yıl içerisinde de maddi tazminat veya manevi tazminat davası açılabilir.

Hangi hallerde boşanma olmaz?
Burada en önemli unsur; zinadan sonra aldatılan eşin, aldatan eşi affetmemesidir. Affetmesi halinde zinaya bağlı boşanma gerçekleşemez. Kadının erkeğe veya erkeğin kadın hayatına kast etmesi, kötü veya onur kırıcı davranış içerisinde bulunması halinde de af olmaması halinde mahkeme boşanmaya hükmetmek durumundadır.

Boşanmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım ?
Evlilik süresi 1 yıldan az olmamalıdır. …
Eşler birlikte dava açmalı ya da açılan davayı onaylamalıdır. …
Boşanma kararı vermiş olan eşler maddi konularda ve çocukların velayeti gibi konularda bir protokol ve düzenleme hazırlamış olmaları gerekmektedir.

Avukatsız boşanma davası ne kadar tutar?
Fakat avukatsız ilerletilen davalarda, işlemler ve ödemelerle ilgili bütün yükümlülükler taraflara ait olmaktadır. Avukatsız şekilde boşanma davası açmak isteyen kişinin, adliyede ödemesi gereken harçlar ve giderler vardır. Adliyede yapılması gereken bu işlemlerin kişiye ortalama maliyeti 500 TL civarı olmaktadır.

 

2 Comments

  1. Eşimden bosandigim halde nufusda hala onun soy ismiyle duruyrm son imzayı atmamış iki kere dilekce verdm olmadı kizlarimin nafakasını alamiyorum vermiycm benle geri evleneceksin diye tehdit ediyor

    • Merhaba Sorununuzla ilgili randevu alarak görüşebiliriz.

Comments are closed.