İzmir Avukat

Avukat Öz Hukuk Bürosu Hukuk Bürosu, İZMİR

İzmir’da faaliyet gösteren Avukat Öz Hukuk Bürosu Hukuk Bürosu, İzmir’da çalışmalarına devam etmektedir. Amacımız İzmir’nın en iyi avukatı olabilmek ve bu konuda müvekkillerimize en iyi hizmeti vermektir. Avukatlarımız hukuki tecrübelerini ve çözüm bulma yeteneklerini birleştirerek daha çok çalışmanın hukuk büromuzu ve müvekkillerimizi daha da ileriye götüreceğinin bilincindedirler. İzmir Barosu’na kayıtlı arabulucu avukat Öz Hukuk Bürosu tarafından kurulan Avukat Öz Hukuk Bürosu Hukuk Bürosu avukatları, müvekkillerle birebir görüşerek tecrübeleri ile en etkin çözüm yollarını bulurlar.

Hukuk Büromuzda çalışan avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanırlar. Hukuk büromuz, birlikte çalıştığı diğer illerdeki hukuk büroları vasıtasıyla, müvekkillerin Türkiye’nin her tarafındaki avukat ihtiyacına cevap verebilmektedir. Avukatlarımız; Şirketler Hukuku Avukatı, Birleşme ve Devralmalar Avukatı, Rekabet Hukuku Avukatı, Ticaret Hukuku Avukatı olarak şirket kuruluşu, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, birleşme ve devralma işlemleri, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve sürekli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Avukatlarımız; Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik ve tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık vermekte, Ceza Avukatı olarak gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hukuk Büromuz; İnşaat Avukatı, Kentsel Dönüşüm Avukatı, Gayrimenkul Avukatı, Kira Hukuku Avukatı olarak kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ve binanın riskli olup olmadığının tespiti, kat malikleri toplantılarına katılım, müteahhit ile görüşme ve riskli yapının boşaltılmasına ilişkin tüm hizmetleri sağlamaktadır.

İzmir Avukatıyız

İcra Avukatı ekibimiz müvekkillerimize alacak tahsili, haciz, satış ve alacak takibi konularında her türlü hizmeti vermektedir. Marka Avukatı ve Patent Avukatı kadromuz Fikri Mülkiyet Avukatı olarak fikri ve sınai hakların tescili, koruması ve devamı konusunda gerekli bütün hukuki hizmetleri sunmaktadır. İş Hukuku Avukatı kadromuz işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve iş hukuku ile ilgili her türlü konuda avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır.

Miras Avukatı kadromuz vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri yapmaktadır.

Sağlık Hukuku Avukatı olarak malpraktis, personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukatlarımız; Sigorta Avukatı, Tüketici Hakları Avukatı, Oturma ve Çalışma İzni Avukatı ve Tahkim Avukatı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleriyle müvekkillerimizi temsil etmekte, hukuki ihtiyaçları ve sorunları doğrultusunda müvekkillerimize en sağlıklı çözümleri sunmaktadırlar.

Etiket: izmir avukat, izmir avukatları, izmir avukatlık büroları, izmir avukat cep telefonu, izmir avukat telefonu, izmir barosu avukatları