Evi Terk ve Terk Nedeni İle Açılacak Boşanma Davası

Evi Terk ve Terk Nedeni İle Açılacak Boşanma Davası

TMK madde 164 göre eşlerden biri, evliliğin birliğinden doğan yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemek maksadı ile diğerini yani evi terk ederse veya haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmez ise evi terkin şartları gerçekleşmeye başlamış demektir. Aynı zamanda bu ayrılık süresi en az 6 ay sürecek ve terkin devam etmesi durumunda dava açılabilir. Terk sonucu açılacak davada hakimin yaptığı ihtarda sonuçsuz kalmışsa terk edilen artık taraf boşanma davası açabilmektedir. Diğer bir durum olan, eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmesini engelleyen taraf da terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan tarafın isteği üzerine hakim, incelemeden yapılan ihtarda terk eden eşe 2 ay içerisinde ortak konuta dönmesinin gerektiği konusunda ve dönmemesinde doğacak sonuçlar ile ilgili uyarıda bulunmaktadır. Bu ihtar gereken durumlarda ilan şeklinde yapılmaktadır. Ancak boşanma davasının açılabilmesi için dördüncü ayın geçilmiş olması gerekir. İhtardan sonra ise dava açabilmek için en az 2 ay geçmiş olması gerekmektedir. Terk nedeni, bir eşin ortak hayattan, ortak mülkten ayrılması anlamına gelmektedir. Bu sebeple aynı ev içerisinde yaşayan eşlerin birbirinden uzak durması, küsmesi veya dargın olması terk anlamına gelmemektedir. Terk sebebi mutlak bir boşanma nedenidir. Hakim terk nedeni ile açılan davalarda diğer eş için hayatın çekilmez olup olmadığını araştırmaz.